orzelnowy2

Advertisers Directory Polish Translation - M Monte

Marta

POLISH TRANSLATION SERVICE / TŁUMACZENIA

MALGORZATA MONTE MSc DipTransIoLET MCIL
TEL: 01727 749747
MOBILE: 07956599070
EMAIL: [email protected]

If you would like to advertise your services on our website, please use the form on our Contact Us page.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • dyplomowany, doświadczony tłumacz języka angielskiego, akredytowany przez Instytut Lingwistów w Londynie (MCIL)
  • solidne usługi w krótkim terminie
  • przystępne ceny
  • tłumaczenia ogólne (włącznie z certyfikowanymi tłumaczeniami dokumentów urzędowych np.akt ślubu/urodzenia, dyplomy, pisma urzędowe itp.) oraz specjalistyczne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • qualified, experienced English-Polish translator, member of the Institute of Linguists, London (MCIL)
  • reliable, fast service
  • affordable prices
  • translation: general (including certified translations of official documents eg. birth/marriage certificate, diplomas, official letters etc.) and specialized